Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód przyszłości traktujący pojazd samochodowy jako urządzenie mechatroniczne. Daje możliwość ciągłego rozwoju i zadowolenie z wykonywanej pracy.
Osiągnięcie kwalifikacji zawodowych w krótkim czasie
pozwala szybko podjąć pracę.

Wybierając kierunek elektromechanik pojazdów samochodowych nauczysz się:

• obsługi, eksploatacji i naprawy układów
elektromechanicznych, elektrycznych
• sterowania i diagnostyki pojazdów samochodowych,
ciągników rolniczych i innych pojazdów drogowych

Zatrudnienie:

- stacje obsługi pojazdów
- stacje diagnostyczne
- bazy transportowe
- specjalistyczne placówki handlowe

Kształcenie:

3 lata nauki zakończone egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
języki obce: język angielski
język angielski zawodowy w branży samochodowej
działalność gospodarcza w branży samochodowej

Kwalifikacje:

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
PP190897©