Technik elektryk to zawód bardzo poszukiwany wśród pracodawców. Kadra techniczna niezbędna jest w kierowaniu robotami budowlanymi i wykonywaniem pomiarów odbiorczych. Praca technika elektryka jest odpowiedzialna, ale i dobrze płatna, umożliwia także zarządzanie ludźmi.
Kształcimy kadrę specjalistów w zawodzie dla „niskich napięć” !!!
Współpracujemy z firmą Legrand Polska Sp. z. o.o

Wybierając kierunek technik elektryk nauczysz się:

• instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych: silników,
transformatorów, urządzeń elektrotermicznych ….
• czytanie elektrycznych projektów i dokumentacji technicznej...
• planowanie instalacji oświetleniowych w budynkach...
• montaż instalacji elektrycznych w budynkach mieszkaniowych, przemysłowych, użyteczności publicznej...
• wykonywanie pomiarów elektrycznych niezbędnych do protokołów odbiorczych instalacji w budynkach...
• naprawa urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym...
• naprawa urządzeń elektroenergetycznych
• konserwacja urządzeń elektrycznych energetyki odnawialnej...

Zatrudnienie:

- w sektorze budowlanym przy wykonywaniu instalacji i pomiarów elektrycznych w budynkach...
- w sektorze usług przy naprawie maszyn elektrycznych...
- w firmach projektowych przy wykonywaniu rysunków na planach instalacyjnych i rysunków rozdzielnic elektrycznych...
- w punktach handlowych jako doradca techniczny przy sprzedaży sprzętu elektrycznego...
- w firmach rozwijających nowoczesne technologie energii ekologicznej...

Kształcenie:

4 lata nauki zakończone MATURĄ
i tytułem TECHNIK ELEKTRYK
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
języki obce: język angielski, język niemiecki
język angielski zawodowy w branży elektrycznej

Kwalifikacje:

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E. 24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
PP190897©