Informacje dot. egzaminów zawodowych

Egzaminy zawodowe:

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2019: tutaj

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2018-2019: tutaj

Komunikat olimpiady 2019: tutaj

Opłata za egzamin zawodowy: tutaj

Informacje:

Więcej informacji: oke.poznan.pl

Więcej informacji: cke.edu.pl