Jeszcze tylko dwa tygodnie na składanie prac konkursowych

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „MŁODZI NA LESZCZYŃSKIM RYNKU PRACY” ORGANIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH – CKZiU W LESZNIE

Interesuje cię rynek pracy? Planujesz studia ekonomiczne? Wiążesz swoją przyszłość z karierą naukową? A może chcesz wziąć udział w naszym Konkursie zupełnie bez powodu? Nieważne! Zapraszamy! Podejmij wyzwanie i zmierz się z Twoim pierwszym artykułem naukowym! Cenne nagrody czekają… 🙂

Twoje zadanie
Napisz pracę pisemną pt. „Młodzi na leszczyńskim rynku pracy” w formie artykułu naukowego.

Praca powinna zawierać informacje nt. leszczyńskiego rynku pracy, z uwzględnieniem sytuacji młodzieży na rynku pracy, opis szans i zagrożeń na nim występujących, a także propozycje konkretnych rozwiązań, mających na celu poprawę statusu osób młodych na lokalnym rynku pracy.

Pamiętaj o zasadach, zgodnie z którymi powinien być napisany tekst naukowy. W swojej pracy umieść przypisy w systemie harwardzkim (nazwisko autora, rok wydania, numer strony) i bibliografię. Zachowaj też odpowiedni język i styl wypowiedzi.

Osoby nagrodzone zostaną poproszone o przygotowanie prezentacji multimedialnej i ustne wygłoszenie najważniejszych tez pracy podczas uroczystości wręczenia nagród.

Wymagania edytorskie
Objętość tekstu – 20000-40000 tysięcy znaków ze spacjami
Czcionka: Times New Roman, 12. Interlinia: 1,5.
Tekst podzielony na akapity, opatrzony podtytułami i wyjustowany

Terminy
Termin nadsyłania oraz osobistego składania prac mija 2.02.2018r. (w przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Konferencji „Młodzi na leszczyńskim rynku pracy” w marcu 2018r.

Nadsyłanie prac
Prace konkursowe można nadsyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły:
Zespół Szkół Technicznych – CKZiU
doradcy zawodowi
ul. Narutowicza 74a
64-100 Leszno
z dopiskiem „Konkurs o rynku pracy”.

Prace konkursowe można też składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs o rynku pracy” w pokoju doradców zawodowych w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.
Prace powinny być podpisane i zawierać dane szkoły, której uczniem jest autor.

Co będzie oceniane?
Oryginalność, kreatywność, realność wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań, poprawność argumentacji, umiejętność wyrażania własnych poglądów oraz zastosowanie się do zasad pisania artykułów naukowych.

Uwaga!
Uczestnicy są zobowiązani dołączyć do pracy konkursowej oświadczenie stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu (załącznik 1 lub 2), który został przesłany do szkoły.

CZEKAMY NA TWOJĄ PRACĘ! POWODZENIA!

Regulamin


Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *