Kadra

Dyrektor:
mgr inż. Renata Perek
Z-ca dyrektora d.s. dydaktycznych:
mgr inż. Grzegorz Pilzak
Z-ca dyrektora d.s. wychowawczych:
mgr Andrzej Stężały