Oddziały

Nasza szkoła posiada następujące oddziały
Technikum informatyczne (więcej)
Na tym kierunku nauczymy Cię projektowania i administrowania sieciami, konfigurowania sprzętu, wdrażania programów, projektowania i wdrażania komputerowych systemów informacji.

Technikum elektroniczne (więcej)
Technik elektronik zajmuje się instalacją, konserwacją urządzeń w różnych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

Technikum elektryczne (więcej)
Kształci specjalistów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

Technikum mechatroniczne (więcej)
Kształci specjalistów w zakresie: budowy, eksploatacji i diagnostyki urządzeń sterowanych automatycznie z zastosowaniem technik informatycznych.

Technikum samochodowe (więcej)
Kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych „naszpikowanych” elektroniką i nowoczesnymi technologiami.

Technik spedytor (więcej)

  • planowanie i organizowanie przewozu ładunków w kraju i za granicą,
  • monitorowanie i kontrolowanie przebiegu procesu transportowego,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, wykorzystania technik negocjacji w spedycji.


Technik przemysłu mody (więcej)
Kształcenie zawodowe teoretyczne obejmuje: Stylizację ubiorów, konstrukcję i modelowanie odzieży oraz materiałoznawstwo odzieżowe
A zdobyte kwalifikacje w zawodzie pozwolą na: Projektowanie wyrobów odzieżowych, oraz organizowanie procesów wytwarzania.

Szkoła branżowa I stopnia