Informacje pedagoga szkolnego

Pedagog mgr Lidia Jaszczak

godziny pracy
poniedziałek 10.00 – 15.30
wtorek 8.00 – 13.00
środa 9.00 – 14.00
czwartek 8.00 – 13.00
piątek 8.00 – 12.30

 

Informacje pedagoga szkolnego

 

NARKOTYKI/DOPALACZE

 • www.narkomania.org.pl
 • www.dopalaczeinfo.pl
 • www.politykanarkotykowa.pl

 

POMOGĄ W TRUDNYCH SYTUACJACH

 

Aktualności:

 • Bliżej prawa

  Kolejny już raz odbył się w ZST (Ty)dzień Profilaktyki. W tym roku przebiegał pod hasłem „Bliżej prawa”. W dniach 14 – 17. listopada uczniowie wszystkich roczników wzięli udział w spotkaniach z kuratorem ds. nieletnich, sędzią Wydziału Karnego w Lesznie, policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji i psychologiem z Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.
  Wszyscy prelegenci skupiali się na przykładach łamania prawa w różnych obszarach oraz konsekwencjach prawnych tychże przewinień. Odpowiedzieli też na liczne pytania uczniów żywo zainteresowanych omawianymi zagadnieniami.
  img_9141
  img_9238

 • UWAGA, UWAGA!

  Akcja zbierania nakrętek dla Mikołaja została przedłużona do końca września.
  plakat-nakretki-1

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień organizuje we wrześniu warsztaty dla rodziców nastolatków – szczegóły na plakacie. Serdecznie zachęcam.
  warsztaty-dla-rodzicow-1

 • STYPENDIUM EDUKACYJNE

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas I – IV spełniający kryteria wymienione poniżej.
  UCHWAŁA NR XXVIII/427/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Miejski Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (wyciąg-stypendia edukacyjne)
  § 8. 1.
  1. Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: 1) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
  2) na koniec roku szkolnego poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych na poziomie co najmniej 4,75 (w tym przynajmniej 1 ocenę celującą z tych przedmiotów),
  3) miesięczny dochód na osobę w rodzinie, wyliczony na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania zasiłku rodzinnego (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.), tj 1348 zł
  4) wykazuje się aktywnością oraz zaangażowaniem w życiu szkoły lub społeczności lokalnej,
  5) nie otrzymuje innych stypendiów (za wyjątkiem socjalnego).
  Wnioski można pobrać u pedagoga. Termin składania wniosków w szkole upływa 28.09.2016r.

 • ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA MIKOŁAJA

  Od dziś do 16. września w naszej szkole trwała będzie zbiórka nakrętek. Akcja ta zorganizowana jest dla czteroletniego Mikołaja Leśniewicza , który od urodzenia zmaga się z wieloma chorobami i wymaga stałej rehabilitacji. Nakrętki należy wrzucać do pudełka w szatni (lub innych przeznaczonych na nakrętki) albo zanieść do pedagoga. 17 września podczas  pikniku na lotnisku w strefie EKO również można przekazać nakrętki na rzecz Mikołaja

  Wszystkich zapraszamy do włączenia się w pomaganie.

  plakat-nakretki-1

 • Stypendium szkolne

  Urząd Miasta Leszna przyjmuje wnioski o stypendium szkolne. Miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 514 zł.
  Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 10 w Lesznie pokój 12.

  Więcej informacji i druki wniosków na stronie Urzędu Miasta Leszna: leszno.pl/Stypendia_i_zasilki_nowe.html

  W razie pytań proszę się skontaktować z pedagogiem szkolnym.

 • PONOWNIE „ŚRODY dla MŁODYCH”

  Zapraszamy młodzież oraz rodziców i opiekunów na konsultacje z psychologiem. Tym razem w każdą środę kwietnia (tj. 6, 13, 20, 27 kwietnia) w Centrum Profilaktyki przy ul. Średniej w godzinach od 14.00 – 18.00. Zgłaszać się mogą wszyscy, którzy chcieliby w jakichkolwiek sprawach dotyczących młodzieży uzyskać wsparcie lub poradę psychologa. Konsultacje z rodzicami dotyczyć mogą jedynie spraw związanych z dorastającym dzieckiem. Zachęcamy osoby, które borykają się między innymi z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, lękami, nadmierną agresywnością, depresją, zaburzeniami odżywania, samookaleczeniami, eksperymentowaniem z używkami i innymi. Młodzież niepełnoletnia powinna przyjść z rodzicem. Oferta skierowana do młodzieży od 12 do 20 roku życia.

  Konsultacje po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem tel. 663519564.

  Porady bezpłatne, w ramach programu współfinansowanego przez Miasto Leszno

 • “Szlachetna Paczka” trafiła do rodziny

  Nasza szkoła, po raz kolejny przejęła funkcję św. Mikołaja. Przygotowana przez społeczność ZST paczka dotarła do rodziny, która nie kryła wielkiej radości i wzruszenia. Cała rodzina jest wdzięczna za wszystko co otrzymała, a zwłaszcza za wsparcie i wiarę, że ich los się odmieni.

  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania paczki – razem daliśmy rodzinie w trudnej sytuacji nadzieję na lepsze jutro!

  Dziękujemy za dar serca.

   

 • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

  Wolontariat nie jest nam obcy!

  Uczniowie naszej szkoły chętnie pomagają znajdującym się w potrzebie.

  Czynnie działamy w „Drużynie szpiku”, oddajemy krew, dokładamy grosiki do „Góry Grosza”. Wspomagamy „Szlachetną Paczkę”, „Kilometry Dobra”, WOŚP oraz zbieramy karmę dla zwierząt w schronisku. Chętnie spotykamy się z pensjonariuszami DPS w Lesznie.

  7 grudnia spotkaliśmy się z panią Agnieszką Łaszczyńską z fundacji „Jesienny Uśmiech”, która opowiedziała o idei wolontariatu i zachęcała do różnych form aktywności. Zapraszamy wszystkich do bezinteresownego działania na rzecz innych.

  Wszelkich informacji na temat wolontariatu udzieli pedagog szkolny.

  IMG_4517_1 IMG_4525_1 IMG_4529_1 IMG_4520_1

 • ŚRODY dla MŁODYCH

  Pod takim hasłem zapraszamy młodzież oraz rodziców i opiekunów na konsultacje z psychologiem, które odbywają się w każdą grudniową środę (tj. 9, 16, 23 i 30 grudnia) w Centrum Profilaktyki przy ul. Średniej w godzinach od 14.00 – 18.00. Zgłaszać się mogą wszyscy, którzy chcieliby w jakichkolwiek sprawach dotyczących młodzieży uzyskać wsparcie lub poradę psychologa. Konsultacje z rodzicami dotyczyć mogą jedynie spraw związanych z dorastającym dzieckiem. Zachęcamy osoby, które borykają się między innymi z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, lękami, nadmierną agresywnością, depresją, zaburzeniami odżywania, samookaleczeniami, eksperymentowaniem z używkami i innymi. Młodzież niepełnoletnia powinna przyjść z rodzicem. Oferta skierowana do młodzieży od 12 do 20 roku życia.

  Konsultacje po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem tel. 663519564.
  Porady bezpłatne, w ramach programu współfinansowanego przez Miasto Leszno

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *