Plan roku szkolnego

01.09.16 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – apel
12.09.16 Spotkanie z rodzicami wszystkich klas
14.09.16 Rada pedagogiczna – zat. planów pracy szkoły
16.09.16 Akcja Sprzątanie Świata ( I klasy )
06.10.16 10 rocznica nadania imienia
14.10.16 Dzień Edukacji Narodowej – apel
Ślubowanie klas pierwszych
11.11.16 Święto Niepodległości – dzień wolny
07 lub 14.11.16 Rada pedagogiczna – szkoleniowa
28.11 lub 05.12.16 Rada pedagogiczna
07.12.16 Zebrania z rodzicami wszystkich klas
19-22.12.16 Klasowe spotkania wigilijne
19.12.16 Oceny proponowane
22.12.16 Ostateczne oceny semestralne
23.12.16-01.01.17 Zimowa przerwa świąteczna
04.01.17 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
10.01.17 Spotkania z rodzicami – wywiadówka
12.01.17 Egzaminy – kwalifikacje w zawodzie
16.01.17 Rada pedagogiczna analityczna
20.01.17 Studniówka
30.01–12.02.17 Ferie zimowe
13.03.17 Rada Pedagogiczna – szkoleniowa
20–22.03.17 Rekolekcje Wielkopostne
06.04.17 Spotkanie rodziców wszystkich klas (oceny proponowane)
08.04.17 Drzwi Otwarte – promocja szkoły
13–18.04.17 Wiosenna przerwa świąteczna
21.04.17 Ostateczne oceny w klasach maturalnych
24.04.17 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla kl. maturalnych
28.04.17 Apel – zakończenie zajęć dla klas maturalnych
04,05,08.05.17 Część pisemna egzaminu maturalnego
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
08-26.05.17 Ustne egzaminy maturalne
22.05.17 Rada szkoleniowa – egzaminy
05.06.17 Zebrania z rodzicami
15.06.17 Ostateczne oceny klasyfikacyjne klas I – III
16.06.17 Dzień wolny ( piątek)– za Otwarte Drzwi
19.06.17 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I – III
20.06.17 Egzaminy – kwalifikacje w zawodzie
22.06.17 Rada pedagogiczna analityczna
23.06.17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017
26-26.06.17 Rozliczenie dokumentacji
26.06.17 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej dla klas I