Plan roku szkolnego

01.09.21 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – apel
06.09.21 Spotkanie z rodzicami wszystkich klas
15.09.21 Termin ostateczny składania deklaracji z egzaminu zawodowego
16.09.21 Rada Pedagogiczna – przedstawienie nadzoru pedagogicznego i zatwierdzenie planów pracy
30.09.21 Termin na złożenie deklaracji maturalnych
14.10.22 Dzień Edukacji Narodowej – apel Ślubowanie klas pierwszych
25.10.21 Rada pedagogiczna szkoleniowa
08.11.21 Rada pedagogiczna szkoleniowa (termin dodatkowy)
12.11.21 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
06 lub 13.12.21 Rada pedagogiczna – budżet szkoły + procedury Przeprowadzenie kwalifikacji z zawodzie
13.12.21 Oceny proponowane za I semestr
13.12.21 Zebranie z rodzicami wszystkich klas
17.12.21 Ostateczne oceny semestralne
20.12.21 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
23.12.21-02.01.22 Zimowa przerwa świąteczna
10.01.22 Rada pedagogiczna analityczna
11.01.22 Egzaminy – kwalifikacje w zawodzie – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
14.01.22 Studniówka
17.01–29.01.22 Ferie zimowe
09.01-15.02.22 Egzaminy zawodowe – sesja zimowa
07.02.22 Ostateczny termin na ewentualne zmiany w deklaracji maturalnej
07.02.22 Termin składania deklaracji z egzaminu zawodowego na sesję letnią
21.02.22 Rada Pedagogiczna – szkoleniowa
16.03.22 Rada Pedagogiczna – szkoleniowa
26.03.22 lub 02.04.22 Drzwi Otwarte – promocja szkoły
11.04.22 Spotkanie rodziców wszystkich klas (oceny proponowane w klasach czwartych)
14.04–19.04.22 Wiosenna przerwa świąteczna
22.04.22 Ostateczne oceny w klasach maturalnych
25.04.22 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych, szkolenie z procedur maturalnych
29.04.22 Apel – zakończenie zajęć dla klas maturalnych
02.05.22 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04,05,06,09.05.22 Część pisemna egzaminu maturalnego dni wolne od zajęć dydaktycznych
07-25.05.22 Egzaminy maturalne
23.05.22 Rada szkoleniowa – procedury z kwalifikacji w zawodzie
13.06.22 Zebrania z rodzicami (oceny proponowane)
15.06.22 Dzień wolny za 28 marca (Drzwi Otwarte)
15.06.22 Ostateczne oceny klasyfikacyjne klas I – III
17.06.22 Dzień wolny za drzwi otwarte
20.06.22 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I – III
02.06 i 21.06.22 Egzaminy – kwalifikacje w zawodzie (dni wolne)
24.06.22 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022
27-29.06.22 Rozliczenie dokumentacji
23.06.22 lub 27.06.22 Rada pedagogiczna analityczna
04.07.22 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej dla klas I

Egzaminy kwalifikacje w zawodzie trwają od 02.06 – 06.07.2022 !!!