Plan roku szkolnego

02.09.19 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – apel
12.09.19 Rada pedagogiczna – przedstawienie nadzoru pedagogicznego
16.09.19 Spotkanie z rodzicami wszystkich klas
14.10.19 Dzień Edukacji Narodowej – apel Ślubowanie klas pierwszych
04.11.19 Rada pedagogiczna szkoleniowa
02 lub 09.12.19 Rada pedagogiczna – budżet szkoły + procedury
13.12.19 Oceny proponowane za 1 semestr
16.12.19 Zebranie z rodzicami wszystkich klas
19.12.19 Ostateczne oceny semestralne
20.12.19 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
23.12.19-01.01.20 Zimowa przerwa świąteczna
07.01.20 Spotkania z rodzicami – wywiadówka
10.01.20 Egzaminy – kwalifikacje w zawodzie – dzień wolny od zajęć
13.01.20 Rada pedagogiczna analityczna
24.01.20 Studniówka
27.01–09.02.20 Ferie zimowe
09.01-15.02.20 Egzaminy zawodowe – sesja zimowa
16.03.20 Rada Pedagogiczna – szkoleniowa
28.03.20 Drzwi Otwarte – promocja szkoły
06.04.20 Spotkanie rodziców wszystkich klas (oceny proponowane klasy IV)
09.04–14.04.20 Wiosenna przerwa świąteczna
17.04.20 Ostateczne oceny w klasach maturalnych
17.04.20 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych, szkolenie z procedur maturalnych
24.04.20 Apel – zakończenie zajęć dla klas maturalnych
04,05,06.05.20 Część pisemna egzaminu maturalnego dni wolne od zajęć dydaktycznych
07-25.05.20 Egzaminy maturalne
25.05.20 Rada szkoleniowa – procedury z kwalifikacji w zawodzie
08.06.20 Zebrania z rodzicami (oceny proponowane)
12.06.20 Dzień wolny za 28 marca (Drzwi Otwarte)
16.06.20 Ostateczne oceny klasyfikacyjne klas I – III
19.06.20 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I – III
23-25.06.20 Egzaminy – kwalifikacje w zawodzie (dni wolne)
26.06.20 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
29-30.06.20 Rozliczenie dokumentacji
30.06.20 Rada pedagogiczna analityczna
01.07.20 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej dla klas I

Egzaminy kwalifikacji w zawodzie trwają od 22.06-09.07.2020r.