Plan roku szkolnego

03.09.18 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – apel
13.09.18 Rada pedagogiczna – przedstawienie nadzoru pedagogicznego
17.09.18 Spotkanie z rodzicami wszystkich klas
21.09.18 Akcja Sprzątanie Świata
13.10.18 Dzień Edukacji Narodowej – apel Ślubowanie klas pierwszych
22 lub 29.10.18 Rada pedagogiczna szkoleniowa
02.11.18 Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć
09.11.18 Święto Niepodległości – uroczysty apel – śpiewamy dla Niepodległej
03 lub 10.12.18 Rada pedagogiczna – budżet szkoły + procedury
13.12.18 Zebrania z rodzicami wszystkich klas
17-21.12.18 Klasowe spotkania wigilijne
18.12.18 Oceny proponowane za I semestr
21.12.18 Ostateczne oceny semestralne
22.12.18-01.01.19 Zimowa przerwa świąteczna
07.01.19 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
07.01.19 Spotkania z rodzicami – wywiadówka
10.01.19 Egzaminy – kwalifikacje w zawodzie
11.01.19 Studniówka
14.01–27.01.19 Ferie zimowe
28.01.19 Rada pedagogiczna analityczna
11.03.19 Rada Pedagogiczna – szkoleniowa
06.04.19 Drzwi Otwarte – promocja szkoły
08.04.19 Spotkanie rodziców wszystkich klas (oceny proponowane klasy IV)
12.04.19 Ostateczne oceny w klasach maturalnych
15.04.19 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych, szkolenie z procedur maturalnych
18.04–24.04.19 Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.19 Apel – zakończenie zajęć dla klas maturalnych
02.05.19 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
06,07,08.05.19 Część pisemna egzaminu maturalnego dni wolne od zajęć dydaktycznych
09-25.05.19 Ustne egzaminy maturalne
27.05.19 Rada szkoleniowa – procedury z kwalifikacji w zawodzie
03.06.19 Zebrania z rodzicami (oceny proponowane)
14.06.19 Ostateczne oceny klasyfikacyjne klas I – III
17.06.19 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I – III
17-18.06.19 Egzaminy – kwalifikacje w zawodzie
21.06.19 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
24-26.06.19 Rozliczenie dokumentacji
25.06.19 Rada pedagogiczna analityczna
25.06.19 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej dla klas I