Plan roku szkolnego

04.09.17 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – apel
11.09.17 Spotkanie z rodzicami wszystkich klas
14.09.17 Rada pedagogiczna – zat. planów pracy szkoły
15.09.17 Akcja Sprzątanie Świata ( I klasy )
25.09.17 Rada pedagogiczna
14.10.17 Dzień Edukacji Narodowej – apel
Ślubowanie klas pierwszych
01.11.17 Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć
11.11.17 Święto Niepodległości – dzień wolny
06 lub 13.11.17 Rada pedagogiczna – szkoleniowa
04.12 lub 11.12.17 Rada pedagogiczna
11.12.17 Zebrania z rodzicami wszystkich klas
18-22.12.17 Klasowe spotkania wigilijne
19.12.17 Oceny proponowane za I semestr
22.12.17 Ostateczne oceny semestralne
23.12.17-01.01.18 Zimowa przerwa świąteczna
08.01.18 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
11.01.18 Spotkania z rodzicami – wywiadówka
11.01.18 Egzaminy – kwalifikacje w zawodzie
15.01.18 Rada pedagogiczna analityczna
26.01.18 Studniówka
12.02–23.02.18 Ferie zimowe
12.03.18 Rada Pedagogiczna – szkoleniowa
29.03–03.04.18 Wiosenna przerwa świąteczna
16.04.18 Spotkanie rodziców wszystkich klas (oceny proponowane klasy IV)
14.04.18 Drzwi Otwarte – promocja szkoły
20.04.18 Ostateczne oceny w klasach maturalnych
23.04.18 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych, szkolenie z procedur maturalnych
27.04.18 Apel – zakończenie zajęć dla klas maturalnych
04,07,08.05.18 Część pisemna egzaminu maturalnego
dni wolne od zajęć dydaktycznych
09-26.05.18 Ustne egzaminy maturalne
21.05.18 Rada szkoleniowa – procedury z kwalifikacji w zawodzie
01.06.18 Dzień wolny – za Otwarte Drzwi
04.06.18 Zebrania z rodzicami
15.06.18 Ostateczne oceny klasyfikacyjne klas I – III
18.06.18 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I – III
19.06.18 Egzaminy – kwalifikacje w zawodzie
22.06.18 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
25.06.18 Rada pedagogiczna analityczna
25-27.06.18 Rozliczenie dokumentacji
26.06.18 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej dla klas I