2TSM
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 pkm-Z_1 WP A16
Pr i styl ub-Z_2 JP D_Z6
  j.niemiecki AR A11 r_fizyka-Z_1 AJ A9
Tech.wyt.odz-Z_2 UP D_Z6
wf PJ g3
2 8:50- 9:35 nap.zipps-3s1 GF D_S3
nap.zipps-3s1 PW D_S2
nap.zipps-3s1 DT D_S1
Wyk wo-3s1 JP D_Z6
przedsięb. SA C9 j.polski DD C11 prd.B-Z_1 PK C9
Tech.wyt.odz-Z_2 UP D_Z6
j.angielski BA A17
3 9:45-10:30 nap.zipps-3s1 GF D_S3
nap.zipps-3s1 PW D_S2
nap.zipps-3s1 DT D_S1
Wyk wo-3s1 JP D_Z6
religia DB C12 j.polski DD C11 j.niemiecki AR B2 tneieups-Z_1 HG D_C3
r_geografia-Z_2 Ju A20
4 10:45-11:30 nap.zipps-3s1 GF D_S3
nap.zipps-3s1 PW D_S2
nap.zipps-3s1 DT D_S1
Wyk wo-3s1 JP D_Z6
dgwbs-Z_1 SA C9
mat.odziez.-Z_2 UP D_Z6
r_matematyka JT A20 matematyka JT A20 j.polski DD C11
5 11:35-12:20 nap.zipps-3s1 GF D_S3
nap.zipps-3s1 PW D_S2
nap.zipps-3s1 DT D_S1
Wyk wo-3s1 JP D_Z6
tneieups-Z_1 HG A12
mat.odziez.-Z_2 UP D_Z6
godz.wych HG A12 j.angielski BA A9 matematyka JT A12
6 12:30-13:15 tech.wyt.-3s1 Ma D_B5
tech.wyt.-3s1 SZ D_A5
tech.wyt.-3s1 Pe D_Z5
Wyk wo-3s1 JP D_Z6
tnzipmps-Z_1 HG A12
or.pwwo-Z_2 UP D_Z6
wf PJ g3 jęz.awbs-Z_1 BA B2
jęz.ang w bo-Z_2 AB A14
nap.eieups-3s1 MB D_C7
nap.eieups-3s1 SL D_C6
nap.eieups-3s1 MK D_S5
Kon i mod.fo-3s1 JP D_Z6
7 13:20-14:05 tech.wyt.-3s1 Ma D_B5
tech.wyt.-3s1 SZ D_A5
tech.wyt.-3s1 Pe D_Z5
Wyk wo-3s1 JP D_Z6
tnzipmps-Z_1 HG A12
or.pwwo-Z_2 UP D_Z6
wf PJ g3 religia DB A11 nap.eieups-3s1 MB D_C7
nap.eieups-3s1 SL D_C6
nap.eieups-3s1 MK D_S5
Kon i mod.fo-3s1 JP D_Z6
8 14:10-14:55 Wyk wo-3s1 JP D_Z6 tneieups-Z_1 HG A12
or.pwwo-Z_2 UP D_Z6
tnzipmps-Z_1 HG A12   nap.eieups-3s1 MB D_C7
nap.eieups-3s1 SL D_C6
nap.eieups-3s1 MK D_S5
Kon i mod.fo-3s1 JP D_Z6
Obowiązuje od: 28 maja 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 24.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum