Zajęcia pozalekcyjne

TERMINY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

LP DZIEŃ GODZINY LEKCJA NAUCZYCIEL
1. Środa 14.10 – 14.55 8 Justyna Dudzińska
2. Poniedziałek 14.10 – 15.45 8 i 9 Justyna Tomaszewska
3. Czwartek 14.10 – 14.55 8 Adam Jankowski
4. Środa
Piątek
14.10 – 14.55
14.10 – 14.55
8
8
Rafał Becela
5. Wtorek 14.10 – 14.55 8 Barbara Dopiera
6. Środa 15.00 – 15.45 9 Alina Juźwiak
7. Poniedziałek 14.10 – 14.55 8 Agnieszka Michalak