Technik elektryk

Technik elektryk to zawód bardzo poszukiwany wśród pracodawców. Kadra techniczna niezbędna jest w kierowaniu robotami budowlanymi i wykonywaniem pomiarów odbiorczych. Praca technika elektryka jest odpowiedzialna, ale i dobrze płatna, umożliwia także zarządzanie ludźmi.

Kształcimy kadrę specjalistów w zawodzie dla „niskich napięć” !!!
Współpracujemy z firmą Legrand Polska Sp. z. o.o

Wybierając kierunek technik elektryk nauczysz się:
• instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych: silników, transformatorów, urządzeń elektrotermicznych ….
• czytanie elektrycznych projektów i dokumentacji technicznej…
• planowanie instalacji oświetleniowych w budynkach…
• montaż instalacji elektrycznych w budynkach mieszkaniowych, przemysłowych, użyteczności publicznej…
• wykonywanie pomiarów elektrycznych niezbędnych do protokołów odbiorczych instalacji w budynkach…
• naprawa urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym…
• naprawa urządzeń elektroenergetycznych
• konserwacja urządzeń elektrycznych energetyki odnawialnej…

Zatrudnienie:

– w sektorze budowlanym przy wykonywaniu instalacji i pomiarów elektrycznych w budynkach…
– w sektorze usług przy naprawie maszyn elektrycznych…
– w firmach projektowych przy wykonywaniu rysunków na planach instalacyjnych i rysunków rozdzielnic elektrycznych…
– w punktach handlowych jako doradca techniczny przy sprzedaży sprzętu elektrycznego…
– w firmach rozwijających nowoczesne technologie energii ekologicznej…

Kształcenie:

4 lata nauki zakończone MATURĄ
i tytułem TECHNIK ELEKTRYK
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
języki obce: język angielski, język niemiecki
język angielski zawodowy w branży elektrycznej

Kwalifikacje:

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych