Technik Informatyk

Dzisiaj komputer jest podstawowym narzędziem pracy w każdym zawodzie, a dodatkowo jego gruntowna znajomość i obsługa stanowi nieoceniony atut w rękach przyszłego pracownika w każdej branży. Zawód technik informatyk pozwoli Ci na zdobycie tych unikalnych umiejętności, które będą wyróżniać Cię na tle innych kandydatów na rynku pracy.

Wybierając kierunek technik informatyk nauczysz się:
• opracowywania, uruchamiania i obsługuje własnych programów aplikacyjnych
• przystosowywania aplikacji firmowych na potrzeby zakładu pracy
• obsługiwania komputerów typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego
• projektowania i wykonywania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego
• administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji
• dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego
• obsługi lokalnych sieci komputerowych

Zatrudnienie:

Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem rozwoju informatyzacji gospodarki.

Kształcenie:

4 lata nauki zakończone MATURĄ
i tytułem TECHNIK INFORMATYK
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
języki obce: język angielski, język niemiecki
język angielski zawodowy w branży informatycznej

Kwalifikacje:

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych