Technik mechatronik

Technik mechatronik to nowoczesny kierunek techniczny stanowiący połączenie zagadnień z dziedziny mechaniki, elektroniki oraz informatyki.

Atutem naszej szkoły jest przygotowanie do nauki mechatroniki zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym. Posiadamy nowoczesne stanowiska dydaktyczne do nauki podstaw automatyki przemysłowej, robotyki, sensoryki, pneumatyki, elektropneumatyki, oraz programowania sterowników PLC różnych firm.

Wiedza w zakresie mechatroniki rozwijana jest również na zajęciach pozalekcyjnych, gdzie uczniowie poznają tajniki montażu układów elektromechanicznych, programowania sterowników mikroprocesorowych, a nawet montażu i programowania robotów. Innowacyjnym przedsięwzięciem naszej szkoły są zajęcia poświęcone budowie, uruchamianiui programowaniu drukarek 3D.

Wybierając kierunek technik mechatronik nauczysz się:
• montażu i uruchamiania układów elektromechanicznych
• zasad działania i wykorzystania układów pneumatycznych, hydraulicznych, oraz elektrycznych i elektronicznych, wykorzystywanych zarówno w zautomatyzowanych procesach produkcji nowoczesnych przedsiębiorstw, jak i w urządzeniach nowoczesnego gospodarstwa domowego, czy w technice samochodowej
• programowania sterowników mikroprocesorowych w językach wysokiego poziomu, wykorzystywanych w elektronice, automatyce i robotyce

Zatrudnienie:

– w zakładach o zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym, wykorzystujących roboty i inne urządzenia
– zakładach zajmujących się wytwarzaniem urządzeń mechatronicznych
– w serwisach obsługujących urządzenia mechatroniczne, również jako serwis mobilny

Kształcenie:

4 lata nauki zakończone MATURĄ
i tytułem TECHNIK MECHATRONIK
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
języki obce: język angielski, język niemiecki
język angielski zawodowy w branży mechatronicznej

Kwalifikacje:

EE.02. Montaż, uruchomianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych