Wręczenie dyplomu “Już pływam”

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym”
Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. J. A. Komeńskiego w Lesznie
Centrum Konferencji i Rekreacji “Akwawit” w Lesznie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

Wręczenie dyplomu „Już pływam” uczestnikom XVIII edycji kursu nauki pływania dzieci i młodzieży subregionu Leszna

1. PROGRAM SPOTKANIA
2. POWITANIE
3. WRĘCZENIE DYPLOMU „JUŻ PŁYWAM” UCZETNIKOM XVIII EDYCJI KURSU NAUKI PŁYWANIA
4. WRĘCZENIE DYPLOMU lidera najaktywniejszego w roku akademickim 2016/2017studenta wolontariusza programu „Już pływam”.
5. WRĘCZENIE DYPLOMU Zespołowi obsługi elektronicznej Międzynarodowej Paraolimpiady W Pływaniu im. prof. Sławomira Drozdowskiego pod kierunkiem dr Szymona Biernata członka LSDN, nauczyciela informatyki Zespołu Szkół Technicznych, PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, instytucjom, zakładom pracy, osobom fizycznym współpracującymi z LSDN.
6. Dyskusja – Konsumpcja napoje i słodycze członka wspierającego LSDN Prezesa CKiR Akwawit w Lesznie Przemysława Biechowiaka.
7. Zakończenie godz. 14 Zajęcia planowe na pływalni od godz. 14 do godz. 15 .
POWITANIE osób zaproszonych na wręczenie dyplomu Już pływam 2017.02.23
Barbara Mroczkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Leszna.
Tomasz Szymański – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta LESZNA,.
Aldona Leciejewska w imieniu Przemysława Biechowiaka – Prezesa Centrum Rekreacji i Konferencji „Akwawit” , Artur Marciniak – Drukarnia Leszno ,Mateusz Juśkiewicz – kierownik PCPR, Plac Kościuszki 5, 64-100 Leszno., Renata Perek – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku , Joanna Winiarska – Wicedyrektor SOSW im. Fr. Ratajczaka W RYDZYNIE
Doc. dr Arleta Loga – Wicedyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ im. J. A. Komeńskiego
Przedstawiciele LSDN ; Józef Lorych, .Maria Halina Ławniczak, .Janina Grun, Emilia Konieczna,
Studentów wolontariuszy liderów realizacji programu „Już pływam” MARTYNA JUZYK, MAŁGORZATA PRUCIŃSKA, ALEKSANDRA SZPOPER.

Dr Biernata Szymona – wraz zespołem informatyków obsługi międzynarodowej paraolimpiady w pływaniu KAMIL TOMASZEWSKI, TOMASZ WOJTKOWIAK,
Dyplom “JUŻ PŁYWAM” OTRZYMALI;
UCZNIOWIE szkoły dla słabosłyszących i niesłyszących SOSW im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie; Maksymilian Kasztelan, Michał Gołąbek, Sebastian Sijka, Mariusz Grablewski, Natalia Mika Opiekun Sławomir Dębowicz Klaudia Konopka, Natalia Stefańska, Kacper Naskręt, Marcin Andrzejewski, Maciej Wożniak., Adrian Piosik. Opiekun; Elżbieta Nowak.

W roku akademickim 2016/2017 Dyplom lidera najaktywniejszego studenta wolontariusza programu „Już pływam” otrzymała; Martyna Juzyk , a I-go wicelidera najaktywniejszego wolontariusza programu „Już pływam” – Małgorzata Prucińska, a Aleksandra Szpoper II-go wicelidera wolontariusza programu „Już pływam” DYPLOM uznania dla zespołu informatyków XV Międzynarodowej Paraolimpiady W Pływaniu im. prof. Sławomira Drozdowskiego otrzymali ; dr inż. Szymon Biernat członek LSDN, nauczyciel informatyki Zespołu Szkół Technicznych, KAMIL TOMASZEWSKI, TOMASZ WOJTKOWIAK uczniowie informatyki ZST w Lesznie, Nauczyciele akademiccy PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, osobom fizycznym współpracującymi z LSDN. Nauka pływania jest integralną częścią programu „JUŻ PŁYWAM”. W XVIII edycji nauki pływania uczestniczyło 20 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym 11 uczniów z niepełnosprawnością słuchu. Nauka pływania obejmowała 20 godzin i trwała od 1 października 2016 roku do 30 stycznia 2017 roku. To, że dzieci i młodzież każdego roku uczestniczą w nauce pływania jest wypadkową z integrowanych działań Leszczyńskiego Stowarzyszenia „Dzieciom Niepełnosprawnym” z Instytutem Zdrowia i Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Centrum Konferencji i Rekreacji „AKWAWIT” w Lesznie., Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie nauczycieli, instruktorów, rehabilitantów, terapeutów, wolontariuszy realizujących program „JUŻ PŁYWAM”.

Program ‘JUŻ PŁYWAM’ obejmuje pływanie korekcyjno – kompensacyjne i wspomaganie rozwoju psycho – fizycznego i społecznego dzieci, młodzieży. Pływanie sportowe oraz pływanie rekreacyjne. Programem „JUŻ PŁYWAM’ objęto 913 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W tym 793 pływaniem korekcyjno kompensacyjnym i wspomagania rozwoju, 160 pływaniem sportowym i 60 pływaniem rekreacyjnym. Program ‘JUŻ PŁYWAM’ wspomaga 107 wolontariuszy. W tym 40 studentów IZiKF PWSZ w Lesznie, 67 nauczycieli akademickich, nauczycieli wychowania fizycznego szkół, terapeutów, rehabilitantów, opiekunów dzieci.

Program „JUŻ PŁYWAM” od 2005 roku był realizowany pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Sławomira Drozdowskiego dyrektora IWF PWSZ w Lesznie. Honorowy patronat sprawowali Małgorzata Adamczak Senator RP i Wojciech Ziemniak Poseł RP – prezes UKS Jantar w Racocie. W XVIII edycji nauki pływania podstawowe umiejętności w pływaniu opanowali i komisja pod kierunkiem doc. dr Władysława Nowocińskiego dyplomy ‘JUŻ PŁYWAM’ z rąk przedstawicieli, władz lokalnych, samorządowych, oświatowych otrzymali:
UCZNIOWIE szkoły dla słabosłyszących i niesłyszących SOSW im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie; Maksymilian Kasztelan, Michał Gołąbek, Sebastian Sijka, Mariusz Grablewski, Natalia Mika Opiekun Sławomir Dębowicz Klaudia Konopka, Natalia Stefańska, Kacper Naskręt, Marcin Andrzejewski, Maciej Wożniak., Adrian Piosik. Opiekun; Elżbieta Nowak.

Dokonując oceny realizacji programu ‘JUŻ PŁYWAM’ doc. dr Władysław Nowociński stwierdził, że wniósł on wiele znaczących i wartościowych elementów do życia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a szczególnie w korygowaniu, kompensowaniu i wspomaganiu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Rozwoju zainteresowań i zdolności w pływaniu, Społecznej integracji i komunikacji. Orientacji przestrzennej. Samodzielnego korzystania z Miejskiej Komunikacji. Dowartościowanie społeczne.

Pływanie sportowe w środowisku niepełnosprawnych objętych programem po 2003 roku stało się powszechne. 80 % kadry – reprezentacji województwa Wielkopolskiego to uczestnicy programu „JUŻ PŁYWAM”. Wielu z nich na mistrzostwach w pływaniu Regionu, Wielkopolski i Polski zdobywa czołowe miejsca, a od 2008 roku tytuł drużynowego Mistrza Województwa Wielkopolski i Polski.

W zakończeniu wystąpienia doc. dr W. Nowociński poinformował, że pływanie rekreacyjnego było ostatnim ogniwem zamykającym problem pływania niepełnosprawnych programu „JUŻ PŁYWAM”. W roku szkolnym 2010/ 2011 od 1 października pływanie rekreacyjne zostało włączone do programu „JUŻ PŁYWAM” na pływalni „AKWAWIT”, a 25 maja 2010 roku odbył się I Międzynarodowy Konwaliowy Spływ Kajakowy z udziałem 48 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dyskusja – Konsumpcja napoje i słodycze członka wspierającego LSDN Prezesa CKiR Akwawit w Lesznie Przemysława Biechowiaka przebiegała w bardzo pogodnej i życzliwej atmosferze. Sławomir Dębowicz nauczyciel – wieloletni instruktor programu „Już pływam” zwrócił uwagę na to , że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach na pływalni. Są bardzo szczęśliwe i oczekują dalszej kontynuacji. Martyna Juzyk lider najaktywniejszego studenta wolontariusza programu „Już pływam” w imieniu uczestników programu „JUŻ PŁYWAM” podziękowała przedstawicielom, władz samorządu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, MOPR i PCPR. JM prof. dr hab. Maciejowi Pietrzakowi Rektorowi PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, instytucjom, zakładom pracy, dyrekcjom szkół i placówek kształcenia specjalnego za wspieranie programu „JUŻ PŁYWAM”.

Tekst .dr doc. Władysław Nowociński
Foto. KAMIL TOMASZEWSKI, TOMASZ WOJTKOWIAK,

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *