Category: Z poprzedniej strony

Byliśmy z wizytą… 0

Byliśmy z wizytą…

Po raz kolejny w bieżącym roku szkolnym odwiedziliśmy w ramach wycieczki zawodoznawczej lokalną firmę. Tym razem klasy I TS i IV TS miały okazję zapoznać się z nowoczesnym oprzyrządowaniem stosowanym do diagnostyki i obsługi...

Wojskowe porozumienie o współpracy 0

Wojskowe porozumienie o współpracy

21 stycznia 2013 podpisano porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Lesznie a 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym. W leszczyńskim ratuszu podpisy pod umową złożyli dyrektor ZST Renata Perek i podpułkownik Andrzej Izydorczyk, dowódca Garnizonu Leszno....

Stanowiska dydaktyczne do nauczania przedmiotów mechatronicznych 0

Stanowiska dydaktyczne do nauczania przedmiotów mechatronicznych

Mechatronika jest zlepkiem trzech słów: MECHAnika, elekTRONIka i informatyKA. Pojęcie to pojawiło się pod koniec lat 70-tych. Wprowadzili je Japończycy do opisu zastosowania elektroniki i techniki komputerowej do sterowania urządzeniami mechanicznymi. Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka....

Szlachetna Paczka w ZST Leszno 0

Szlachetna Paczka w ZST Leszno

Przygotowana przez całą społeczność Zespołu Szkół Technicznych „Szlachetna Paczka” dotarła wczoraj do wybranej przez nas rodziny. Serdecznie dziękujemy za dar serca wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w przygotowanie paczki.