Olimpiada Wiedzy Technicznej

Kraj, który się technicznie zaniedbał
Lub co gorsza programowo od techniki
odwrócił, dobrowolnie skaże się na rolę
służebną wobec innych narodów…”
                                                           T. Kotarbiński

2b

W piątek 25.10.2013 roku  29 uczniów z  klas  III i IV TS, TM, TE i TEL po raz kolejny uczestniczyło  w Szkolnym Etapie 40 edycji  OWT  – w naszej szkole po raz siódmy.

Olimpiadę Wiedzy Technicznej po raz pierwszy rozegrano w roku szkolnym 1974/75. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Poziom merytoryczny i organizację Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT)  zapewnia Komitet Główny OWT  z siedzibą w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Olimpiada Wiedzy Technicznej jest Olimpiadą interdyscyplinarną wymagającą od uczniów dobrej wiedzy z różnych dziedzin. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zarówno technicznych jak i ogólnokształcących. Zawody odbywają się w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej oraz  mechaniczno-budowlanej.

Do zawodów I stopnia (eliminacje szkolne) przystępuje około 20000 uczniów reprezentujących  łącznie blisko 500 szkół średnich. Do zawodów II stopnia kwalifikuje się około 1000 zawodników z blisko 250 szkół, a w zawodach III stopnia (finałowych), bierze udział około 50 finalistów, z czego blisko połowa zostaje laureatami olimpiady którym przysługuje zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Warto dodać, że w roku szkolnym 2008/ 2009 jeden z naszych uczniów z kl. IV TS zakwalifikował się do zawodów stopnia II odbywających się w Poznaniu.

Uczniowie, którzy przystępują do OWT zgodnie stwierdzają, że zadania nie są proste, ale jest to kapitalny trening przygotowujący do egzaminu zawodowego.

2b4b3b

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.