Pamiętamy

Początek listopada to czas szczególny. Na chwilę zatrzymujemy się w pędzie codzienności, aby wspominać tych, których już między nami nie ma. Pamiętamy oczywiście o uczniach, nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy są już „po tamtej stronie”.

Jak co roku ta pamięć wśród uczniów i nauczycieli jest żywa. Odwiedzamy więc groby tych, którzy tworzyli naszą szkołę. To nieistotne, iż uczniom i młodym nauczycielom niewiele mówią ich nazwiska. Ważne, że pamięć o Nich żyje wśród nas. Profesorowie:  Stefan Arciszewski, Edmund Kujawa, Maria Majchrzak, Bolesław Moszka, Antoni Podkowski, Zbigniew Jahn, Leon Nowak, Marian Roszyk, Tadeusz Kowalski, Ryszard Andrzejewski, Teresa Konior, Józef Sobolewski, Paweł Okunek, Janusz Janicki, Edmund Kajzer, Kazimierz Kozak,… i wielu, wielu innych. To dziesiątki, a nawet setki  nazwisk  ludzi, którzy tworzyli i kształtowali to, co dziś nosi nazwę ZST CKZiU. I im winniśmy im pamięć.

Oczywiście coroczną tradycją jest odwiedzanie grobów tych, którzy zostawili część swego życia w naszej szkole. I jak co roku byliśmy na ich grobach. Zapaliliśmy znicze, i – dzięki Panu Tadeuszowi Mizuro (legendzie ZST CKZiU) –  poznaliśmy  sylwetki zmarłych nauczycieli oraz anegdoty z nimi związane. Panu Tadeuszowi serdecznie dziękujemy !

Ten czas to oczywiście także pamięć o zmarłych uczniach naszej szkoły. Wypadki w trakcie zajęć praktycznych, w czasie ferii czy wakacji, a także inne nieszczęśliwe sytuacje. Pochowani są na różnych cmentarzach. Wszystkich ich w tym szczególnym czasie wspominamy.

„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie”

Ten napis widnieje w Zakopanem, przy wejściu na Stary Cmentarz Na Pęksowym Brzysku.

My, pamiętamy …

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.