Praktyki dla zawodu Technik Mechatronik w ramach Projektu „Czas Zawodowców – Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe”

W dniach od 07 do 11 października 2013r. kolejni uczniowie z naszej szkoły –  klasa IV Technikum Mechatronicznego –  wraz z nauczycielką panią dr inż. Haliną Pacha-Gołębiowską brali czynny udział w praktyce w ramach Projektu „Czas Zawodowców – Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe” na Politechnice Poznańskiej w laboratorium przeznaczonym do kształcenia w tym zawodzie. Są to nowocześnie wyposażone pracownie, w których zajęcia praktyczne prowadzą specjaliści z zakładów przemysłowych.

Zdjęcie1978 Zdjęcie1986 Zdjęcie2040 Zdjęcie2037

Uczniom uczestniczącym w zajęciach zapewniono dojazd i wyżywienie. Dodatkowo otrzymali oni materiały do praktyk. Na początku wszyscy zostali zapoznani z regulaminem pracy na Politechnice Poznańskiej oraz przepisami bhp i p.poż. Przez pięć dni uczniowie zrealizowali sześćdziesiąt pięć ćwiczeń na 15-tu stanowiskach roboczych, które stanowiły symulację realnych warunków technicznych i technologicznych w firmie. Mieli zatem możliwość ćwiczyć swoje umiejętności w ramach kompetencji personalnych i społecznych oraz skonfrontowali swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną i praktyczną w obliczu profesjonalnych zadań.

Ponadto wszyscy uczniowie klasy IV TM  uzupełnili swoje dane w wielkopolskim systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Celem wielkopolskiego systemu doradztwa jest zachęcenie pracodawców do zarejestrowania się w systemie i przekonanie ich do dłuższej współpracy. Pracodawcy przedstawią swoje oferty i oczekiwane profile kompetencyjne potencjalnych pracowników. Uczniowie zaś, po uzyskaniu kolejnych umiejętności w danym zawodzie, będą je umieszczali na swoim profilu w systemie.

Działania te mają na celu m.in.: praktyczne przygotowanie uczniów szkół kształcących zawodowo do wykonywania zawodu, wprowadzenie innowacyjnych metod kształcenia a także systemu monitorowania i prognozowania kształcenia zawodowego dla potrzeb uczniów, szkół, instytucji publicznych i pracodawców.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który  współpracuje z Partnerem – Politechniką Poznańską oraz w ramach projektu „Kształcenie modułowe” z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Zdjęcie2055 Zdjęcie2036 Zdjęcie1946 Zdjęcie1945 Zdjęcie1939 Zdjęcie1938 Zdjęcie1934 Zdjęcie1913 Zdjęcie1909 Zdjęcie1900 Zdjęcie1887 Zdjęcie2038

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.