Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Z zadowoleniem informujemy, że za rok szkolny 2019/2020 dwóch uczniów naszej szkoły otrzymało szczególne wyróżnienie, jakim jest stypendium Prezesa Rady Ministrów. Ze względu na panującą pandemię nie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów- dlatego dyplomy przekazano uczniom w szkole, a pieniądze przekazano na konta uczniów. W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych dyplom i nagrodę pieniężną otrzymał uczeń klasy 4TEL Dominik Piotrowicz, a w kategorii uczniów po szkole podstawowej uczeń klasy 2E Jakub Janowicz.
Jakub Janowicz, uczeń klasy 2E- uzyskał średnią ocen końcoworocznych klasy pierwszej 4,78 i wzorowe zachowanie. Oprócz nauki Jakub interesuje się sportem. Gra w Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym „Orzeł Lipno”. Jakub jest osobą empatyczną o bardzo wysokiej kulturze osobistej.

Dominik Piotrowicz, uczeń klasy 4 TEL – w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen 5,15! Warto dodać, że tak wysokimi wynikami mógł się pochwalić zarówno w klasie pierwszej i drugiej, uzyskując średnią ocen 5,09 i 5,20!. Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby świadectwo maturalne było również powodem do dumy!

Składamy serdeczne gratulacje, informując, że w czerwcu roku szkolnego 2020/2021 będziemy także typować najlepszych uczniów do tego prestiżowego wyróżnienia. Warto więc starać się o jak najlepsze oceny na koniec roku.

 

 

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.