Targi pracy w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie oraz w Szkole Podstawowej w Śmiglu

W miniony wtorek, 6 marca, byliśmy gośćmi na targach pracy w leszczyńskiej „trójce” oraz w Szkole Podstawowej w Śmiglu, gdzie prezentowaliśmy ofertę kształcenia szkoły, jak również sukcesy naszych uczniów i bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Podczas tych spotkań informowaliśmy także, że Zespół Szkół Technicznych – CKZiU ma zamiar otworzyć nowy kierunek kształcenia – technik automatyk.

Automatyka to dziedzina zajmująca się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, gdzie udział człowieka jest maksymalnie ograniczony. W ostatnich latach wywarła ona ogromny wpływ na dziedziny takie jak medycyna, motoryzacja, przemysł i wiele innych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk uzyska następujące kwalifikacje: EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej i EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej. Będzie też przygotowany do:
• montażu urządzeń i instalacji automatyki;
• uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
• obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
• przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
• diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Jest to z pewnością zawód, w którym łatwo można znaleźć pracę, również na naszym lokalnym rynku pracy.

W najbliższym czasie spotkamy się z uczniami również w Święciechowie (13 marca), Starym Bojanowie (15 marca), Racocie (16 marca), Kąkolewie (19 marca), Szkole Podstawowej nr 5 w Lesznie (23 marca), Czaczu (28 marca) i Rawiczu (10 kwietnia).

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.